Εποχική Γρίπη-Οδηγίες

Γονική Κατηγορία: Περιεχόμενο
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016 08:55
Εμφανίσεις: 313

Σχετικά με την εποχική γρίπη.
Συστήνονονται οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της εποχικής Γρίπης:

1.Παιδιά  που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι ειδοποιούνται αμέσως...

Σχετικά με την εποχική γρίπη.
Συστήνονονται οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της εποχικής Γρίπης:

1.Παιδιά  που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι ειδοποιούνται αμέσως.
2.Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως:  

 

γρίπη