Ευχαριστούμε!!

Γονική Κατηγορία: Περιεχόμενο
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 08:16
Εμφανίσεις: 500

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης.

Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία...

s sch small 
 Το Λυόμενο κτίριο της Α΄ τάξης.

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης.

Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Έχοντας αυτά κατά νου, θέλουμε να εκφράσουμε, μαθητές και διδάσκοντες, τις ευχαριστίες μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γονέων του σχολείου μας για την εθελοντική δράση χρωματισμού σε μεταλλικά μέρη αλλά και τον εξωτερικό χρωματισμό ολόκληρου του λυόμενου κτιρίου της Α΄ τάξης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Γεώργιο Τεγγελίδη που η εθελοντική του δράση προσέφερε και προσφέρει συνεχώς στη σχολική μας  μονάδα.

εθελοντισμόςχρωματισμός