Ατομικά Δελτία Υγείας 2014-2015

Γονική Κατηγορία: Περιεχόμενο
Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014 19:55
Εμφανίσεις: 332

Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι γονείς των μαθητών των Α΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του σχολείου πρέπει να φροντίσουν για την συμπλήρωση από γιατρό του strong>ΑΔΥΜ(Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή). Σας ενημερώνουμε πως έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια γιατρών σε Κέντρα Υγείας του Νομού που θα εξετάζουν τους μαθητές . Για το Κέντρο υγείας Στρυμονικού ως μέρες εξέτασης ορίζονται η Τρίτη και η Πέμπτη. Ώρες επίσκεψης-εξέτασης 12:00-14:00. Τηλέφωνα για συνεννόηση 2321053000. Υπάρχει γιατρός ειδικότητας, Γενικής Ιατρικής. Για άλλες ειδικότητες απευθυνθείτε σε άλλα κέντρα υγείας..

Ατομικό Δελτίο ΥγείαςΑΔΥΜ